Villkor för skola/företag vid medlemsregistrering

När du anmäler din skola/ditt företag till Swedish2go, skapas ett kundkonto där alla lärare/utbildare och elever registreras. Lärare och utbildare har rätt till gratis inloggning under förutsättning att minst en elev per lärare registreras.

Kontakta Swedish2go nedan med skolans eller företagets information, samt hur många elever ni önskar registrera. Ni kommer att få ett svar via epost där ni ombeds om elevers namn och epostadresser, samt lärares namn och epostadresser.

Välj mellan de olika medlemslängderna nedan. En summering av skolans antal anmälda elever under en betalningsperiod görs vid periodens start, och faktura skickas till anmäld faktureringsadress för det antal studerande som är registrerat.

Avregistrering av anmälda elever görs skriftligt via e-post.

Medlemskap genom skola/företag gäller alltid för premium-medlemskap. Det innebär att medlemmarna får tillgång till allt medlemsmaterial på Swedish2gos hemsida så länge medlemskapet är aktivt. Detsamma gäller för lärarkonton registrerade hos Swedish2go.

Hur många betalande medlemskonton önskas? Inkludera inte lärare eller ansvariga i denna beräkning.
Denna ansökan kommer att besvaras med ett meddelande via epost där detaljer gällande namn och individuella epostadresser kommer att efterfrågas.

Lärare har rätt att visa filmer från Swedish2go i klassrumsmiljö, genom inloggning av sitt eget konto. Lärare har däremot inte rätt att dela ut sin inloggning till andra användare. All inloggning till Swedish2go ska ske med elevers och lärares personliga användarnamn och lösenord och får inte delas med andra. Vid missbruk av delat konto stängs kontot av med omedelbar verkan.