Träna läsa på svenska | Lätt nivå

Här får du information om hur du köper eller lånar en bok.

Läs och gissa 1 – Gåtor om djur och natur (Keld Petersen)

This book may seem a bit childish but is giving you as a Swedish beginner reader many new words and it makes your vocabulary grow. Do the quesitons from Swedish2go as well, to use the new words even more.

Boken är mycket lättläst och ger dig många ord om djur och natur. Använd lexikon när du läser och försök lära dig orden. Svara sedan på frågorna!

Se frågorna!

 

Läs och gissa 2 – Gåtor om saker omkring oss (Keld Petersen)

Just like the first book, this book lets us guess things after being given clues. Both the clues and the actual thing in each answer are useful words for you to memorize and learn. And even if you are a more experienced learner, you may not know all these words.

Precis som i bok 1, måste du gissa saker efter att du läser ledtrådar. Både ledtrådarna och sakerna är bra ord att studera och lära sig. Och om du kan lite mer svenska, kanske du ändå inte kan alla ord.

Se frågorna!