Får man plocka alla blommor?

Text som facit eller läsförståelse

Här är en berättelse om att plocka blommor. Du kan göra den som hörförståelse eller diktamen om du först lyssnar på berättelsen. Du kan också göra den som läsförståelse. Frågorna hittar du på samma sida som hörförståelsen.

Maj och juni är blommornas tid. Svenskarna älskar att plocka blommor och ta med sig en liten bukett hem. Men man får inte plocka alla blommor. En del blommor är fridlysta. Det betyder att de inte är så vanliga och att man inte får plocka dem.

Ta reda på vilka blommor som är fridlysta innan du plockar.

Tussilago hittar du i april och de växer i diken och soliga platser.

Vitsipporna finns i skogsbackar och lyser upp i maj.

I juni blommar sedan de vackra lupinerna.

Alla de här tre sorterna är fria att plocka och de gör vilken vän eller släkting eller mamma som helst väldigt glad.

 

Frågor till hör- eller läsförståelsen

För musen över frågan så ser du svaret. (Hover the mouse over the question to see the correct answer.)

Vad betyder det att blommor är fridlysta?

I vilken månad blommar tussilago?

Vad tycker svenskar om att göra med blommorna?

Vad gör många växter i maj och juni?

Vilka exempel på personer får vi höra att vi kan ge en bukett blommor till?