Hur använder man prepositionerna “efter” och “bakom”?

Fråga från en medlem:

Framför/Bakom och Före/Efter – vad är skillnaden och när ska man använda vilket ord?

På Swedish2go’s medlemssida med grammatikfilmer finns en video som handlar om prepositioner i rummet. Dessa prepositioner beskriver en placering av saker eller personer. Exempelvis: Bordet står framför/bakom soffan. Här kan vi inte säga före/efter.

Före/efter handlar oftare om tid: Världsmästaren kom i mål före alla andra tävlande. Eller: Mamman kom hem efter de andra i familjen, eftersom hon hade stannat och handlat mat. Här kan vi inte säga framför/bakom.

Före/efter kan också användas när vi pratar om ordning: Ursäkta, men jag stod före dig i kön. I den här situationen skulle vi faktiskt också kunna använda framför, eftersom det inte bara är en ordning, utan också en placering. Ett annat exempel: Alla barn måste gå efter sin lärare, när de promenerar till biblioteket.  Också här kan vi byta prepositionen till placeringsprepositionen bakom.

På engelska kan dessa ord ofta (men inte alltid) översättas så här:

  • Framför = In front of
  • Bakom = Behind
  • Före = Before
  • Efter = After

Prepositioner är komplicerade, i nästan alla språk. Det här ger grundförklaringarna (the basic explanations), men det finns alltid många undantag (=exceptions).

Hoppas det hjälpte lite!

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,