Studenten i Sverige | Graduation in Sweden

Graduation students StudenterBelow is the same text in English, if you simply just want to read about graduation for fun and not have to think about Swedish. It is, after all, summer holiday time!

Den här texten kan läsas som läsförståelse, om du vill träna på din svenska. Frågor finns under den svenska texten.

Hur firas studenten i Sverige?

Början av juni är studenttid i Sverige. Folk är glada, vädret är vackert och blommorna blommar. Det här är en riktigt bra tid på året i Sverige.

Om du råkar vara ute på gatorna i en stad där det finns ett gymnasium ska du inte bli förvånad om du ser en parad med traktorer, lyxbilar eller roliga bilar, alla dekorerade med björkris, ballonger och banderoller, skyltar med namn och slogans. Tillsammans med allt detta kommer du att se massor med glada, lättade och kanske också lite berusade studenter.

Hel klass med studenter
Hel klass med studenter

Hur känner man igen en student?

För det första: Alla bär den traditionella, vita studentmössan. Flickor har oftast på sig en vit klänning, medan pojkarna har kostym. Runt halsen hänger blommor, champagneglas och andra små presenter. Dessa saker har studenten fått på skolgården där föräldrar, släktingar och vänner möter och gratulerar sin student, medan de håller en stor skylt med ett foto på studenten, oftast ett bäbisfoto.

En lång men rolig dag

Studentdagen börjar tidigt med champagnefrukost i någons hus eller trädgård. Därifrån till skolan, där ceremoni hålls och betyg delas ut. Under tiden fylls skolgården med folk för att ta emot alla studenter. När studenterna rusar ut från skolan och sjunger och skriker gäller det sedan för dem att hitta sin familj. Det är här syftet med studentskyltarna kommer in.

Härifrån börjar ofta studentparaden. Ibland körs studenter i traktorsläp fyllda med en hel skolklass och hög musik, ibland körs studenter enskilt runt i sina egna dekorerade bilar. Paraden går ofta genom de centralaste delarna av stadens centrum.

Skratt, sång och tårar!
Skratt, sång och tårar!

Eftermiddagen spenderas med släkten. Smörgåstårta serveras, följt av massor av kakor och tårtor. Vid kvällen har studenterna fått nog av att vara trevliga med familj och släkt. Det är dags för party med de andra studenterna. En lyxig middag är uppdukad på någon restaurang och därefter är partyt igång. Natten är lång.

Och framtiden?

Precis som i många andra länder är arbetslösheten för unga hög i Sverige. Att studera vid universitet är dock gratis i Sverige och för dem som kan är universitetsstudier den bästa lösningen för att vara sysselsatt, även om många av studenterna är skoltrötta efter 12 år i det svenska skolsystemet.

Vid studentdagen är det dock ingen som tänker så mycket på framtiden. Det gångna är förbi. Alla är vi lyckliga!

Läsförståelse: Studenten i Sverige

Läs den svenska texten och svara på frågorna. Förstod du allt?

___________________

English text:

How is high school graduation in Sweden celebrated?

Beginning of June is high school graduation time in Sweden. People are happy, weather is nice, and flowers are blooming. This is a really good time of year in Sweden.

If you happen to be out on a street in a town or city in which a high school is situated, don’t be surprised to find a parade of tractors, fancy cars or funny looking cars, all decorated with birch trees, balloons and big signs with names and slogans. Along with all this you’ll see loads of excited, happy, relieved and maybe a bit drunk graduation students.

How do you recognize a graduation student – en student?

First of all: they all wear the traditional white graduation hat – studentmössa. Girls are mostly wearing a white dress and boys a suit. Around their necks are flowers, a champagne glass and other small gifts. These things have been given the students right outside the school yard, where parents, relatives and friends meet and greet their grad student, holding a big sign with a picture of the student, almost always from when he/she was a baby.Typical graduation sign with baby picture.

A long but fun day

It starts early with champagne breakfast in someone’s house or yard. From there, to school, where a ceremony is held and the diplomas are handed out. Meanwhile the school yard fills with people to great these students. It is from here that the graduation parade usually begins. Sometimes tractors pull trailers filled with each class and loud music, sometimes each student go in their own decorated car. The parade is almost always going through the most central parts of the city.

The afternoon is spent with extended families. Smörgåstårta is served along with tons of cookies and cakes. By the evening, the graduation students have had enough of the polite family behavior. It’s time to party with the other graduation friends. A fancy dinner is prepared at a restaurant, and from there the party is on and the night is long.Student

And the future?

Just like in many countries, the unemployment rate for young people is high. Studying at a university is free in Sweden though, and for those who can, university studies is their best solution to keep occupied, even though many of them may be a bit tired of school after the 12 years of being in the Swedish school system.

At the time of graduation, however, no one thinks too much about the future. The past is over. We are all happy!

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,