In the last issue of the magazine Swedish Press, where Swedish2go is helping with the Swedish language school, the readers get to learn more about the basic Swedish question words and how they are different from the English language. Not …

Träna på svenska frågeord – Swedish question words Read more »

Tagged with: , , , , , , , ,

Rekommendationer vid midsommar: Det här är Swedish2go’s rekommendationer till dig som planerar att fira midsommar i Sverige för första gången: Undvik storstäderna. Det är folktomt där. Åk till småstäder, byar, allra helst i Dalarna, om du vill se traditionellt firande …

Svensk midsommar Read more »

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,

(Below you’ll find this Swedish text translated to English) I slutet av varje skoltermin är det hög tid för nationella prov i SFI – svenskundervisning för invandrare. Nationella prov i SFI kommer från Skolverket. Testen finns för SFI-kurs B, C …

Tips till SFI-prov Read more »

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fråga från en medlem: Framför/Bakom och Före/Efter – vad är skillnaden och när ska man använda vilket ord? På Swedish2go’s medlemssida med grammatikfilmer finns en video som handlar om prepositioner i rummet. Dessa prepositioner beskriver en placering av saker eller …

Hur använder man prepositionerna “efter” och “bakom”? Read more »

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

When it comes to pronunciation, you probably know, no matter if you are a beginner Swedish learner or an advanced, that the the way the Swedes pronounce their words are very different from the English language.   Here are som …

Basic difference between the Swedish and English language Read more »

Tagged with: , , , , ,