Träna på svenska frågeord – Swedish question words

In the last issue of the magazine Swedish Press, where Swedish2go is helping with the Swedish language school, the readers get to learn more about the basic Swedish question words and how they are different from the English language. Not only is it a matter of learning a new vocabulary, but the grammar is also quite different, especially when we use question words.

Test your grammar and vocabulary knowledge in this small quizz, where every question begins with a question word.

Translate the sentences from English to Swedish. The test works even if your keyboard doesn’t have the Swedish vowels Å Ä Ö.

I det senaste numret av magasinet Swedish Press, där Swedish2go hjälper till med den svenska språkskolan, får läsarna lära sig mer om grunderna i svenska frågeord och hur de skiljer sig från det engelska språket. Det är inte bara att lära sig nya glosor, utan grammatiken är också ganska olika, speciellt när vi använder frågeord.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Lär svenska fraser, Lära svenska, Learn Swedish, Learn Swedish grammar, Learn Swedish phrases, Learn Swedish Words, Material för sfi, SFI B, svensk grammatik, svenska, svenska för invandrare, Swedish grammar, Swedish language, Swedish word order, translation to Swedish
Svenska med Swedish2go
X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.