Intermediate Swedish | Fortsättningskurs | Modul 6 Lektion 5

Undantag i grammatiken

Perfekt och pluskvamperfekt

Folkets lexikon

Presentation från svensklektionen i PDF-format.

flashcard

Titta på lektionen och gör sedan testet här under.

[video_lightbox_vimeo5 video_id=61918477 width=640 height=480 anchor=http://swedish2go.com/wp-content/uploads/2012/10/play.png]

Lektion 5 Modul 6 Fortsättningssvenska

Testa dig efter lektionen!

Start
Congratulations - you have completed Lektion 5 Modul 6 Fortsättningssvenska. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Redo för nästa lektion?