Intermediate Swedish | Fortsättningskurs | Modul 5 Lektion 2

Fraser om väder

Uttal

Folkets lexikon

Presentation från svensklektionen i PDF-format.

flashcard

Titta på lektionen och gör sedan testet här under.

[video_lightbox_vimeo5 video_id=61916188 width=640 height=480 anchor=http://swedish2go.com/wp-content/uploads/2012/10/play.png]

Lektion 2 Modul 5 Fortsättningssvenska

Vill du prata som en svensk måste du kunna det här.

Start
Congratulations - you have completed Lektion 2 Modul 5 Fortsättningssvenska. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Redo för nästa lektion?