Beginner Swedish | Lektion 3 Modul 4 | Ordföljd, svenskt uttal, tycker om

Se den avancerade svensklektionen på papper!flashcard

Titta på lektionen och gör sedan testet här under.

[video_lightbox_vimeo5 video_id=61959240 width=640 height=480 anchor=http://swedish2go.com/wp-content/uploads/2012/10/play.png]

Lektion 3 Modul 4 Nybörjarsvenska

Testa dig själv!

Start
Congratulations - you have completed Lektion 3 Modul 4 Nybörjarsvenska. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Redo för nästa lektion?