Beginner Swedish | Lektion 1 Modul 8 | Yrken, ord och fraser från arbetet

Se den avancerade svensklektionen på papper!flashcard

Titta på lektionen och gör sedan testet här under.

[video_lightbox_vimeo5 video_id=62192382 width=640 height=480 anchor=http://swedish2go.com/wp-content/uploads/2012/10/play.png]

Lektion 1 Modul 8 Nybörjarsvenska

Vad kan du om svenska yrken?

Start
Congratulations - you have completed Lektion 1 Modul 8 Nybörjarsvenska. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Redo för nästa lektion?